جستجو
افزودن لیست
 • شما هیچ نشانه گذاری ندارید.

علاقه مندی های شما: 0 لیست

ورود

ثبت شرکت در انگلستان

بسته های پیشنهادی ثبت شرکت در انگلستان

ثبت شرکت
تعرفه خدمات ثبت شرکت در انگلستان در سال 2021

چرا انگلستان؟!

انگلستان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان و سومین اقتصاد قدرتمند در اروپا است و از جمله کشورهای مطرح در زمینه کسب و کار و تجارت بین الملل از قرنها پیش تا به امروز بوده است.

این کشور یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان بوده و بسیاری از بانکهای بزرگ جهان در انگلستان قرار دارند. سابقه تاریخی و موقعیت مهم این کشور در تجارت بین الملل، انگلستان را به یکی از مراکز اصلی کسب و کار و تجارت تبدیل کرده است.

ما بازار انگلستان را می شناسیم

بازار انگلستان
ما شرکت های مستقر در انگلستان و رقبای شما را می شناسیم. ما با قانون این کشور آشنا بوده و مکان هایی که شما در مورد آنها صحبت می کنید را می شناسیم.

بسته های پیشنهادی

بسته های پیشنهادی

ساکن انگلیس

خرید

Private Limited Company -

ثبت شرکت خصوصی با مسئولیت محدود


UK Bank Account -

افتتاح حساب بانکی


Digital Certificate of Incorporation, Share Certificates, Memorandum & Articles -

گواهی دیجیتال ادغام، گواهی های سهام، تفاهم نامه و اساسنامه ها


London Registered Office Address, for 12 months -

آدرس ثبت شرکت در لندن برای ۱۲ ماه


London Service Address, for 12 months -

آدرس سرویس لندن به مدت ۱۲ ماه


London Business Address, for 12 months -

آدرس تجاری لندن به مدت ۱۲ ماه


Introduction to a Chartered Accountant -

معرفی به یک حسابدار خبره


co.uk Domain Name -

نام دامنه co.uk.


GDPR Compliance Package -

بسته تطابق با GDPR


People with Significant Control -

افراد مسئول (مهم) در شرکت


UK landline services -

شماره تلفن خط ثابت انگلستان


UK Fax number -

شماره نمابر انگلستان


خرید
خرید

Private Limited Company -

ثبت شرکت خصوصی با مسئولیت محدود


UK Bank Account -

افتتاح حساب بانکی


Digital Certificate of Incorporation, Share Certificates, Memorandum & Articles -

گواهی دیجیتال ادغام، گواهی های سهام، تفاهم نامه و اساسنامه ها


VAT Registration -

ثبت مالیات بر ارزش افزوده


London Registered Office Address, for 12 months -

آدرس ثبت شرکت در لندن برای ۱۲ ماه


London Service Address, for 12 months -

آدرس سرویس لندن به مدت ۱۲ ماه


London Business Address, for 12 months -

آدرس تجاری لندن به مدت ۱۲ ماه


Introduction to a Chartered Accountant -

معرفی به یک حسابدار خبره


co.uk Domain Name -

نام دامنه co.uk.


GDPR Compliance Package -

بسته تطابق با GDPR


Preparation and Filing of Annual Confirmation Statement -

تهیه و بایگانی کردن تائیدیه های سالیانه شرکت


Apostilled Documents -

اسناد آپوستیل


Confirmation Statement -

بیانیه تائید


People with Significant Control -

افراد مسئول (مهم) در شرکت


PAYE Register -

فهرست PAYE


UK landline services -

شماره تلفن خط ثابت انگلستان


UK (0845) national number -

شماره تلفن ثابت ملی انگلستان (0845)


UK Fax number -

شماره نمابر انگلستان


خرید
خرید

Private Limited Company -

ثبت شرکت خصوصی با مسئولیت محدود


UK Bank Account -

افتتاح حساب بانکی


Digital Certificate of Incorporation, Share Certificates, Memorandum & Articles -

گواهی دیجیتال ادغام، گواهی های سهام، تفاهم نامه و اساسنامه ها


VAT Registration -

ثبت مالیات بر ارزش افزوده


London Registered Office Address, for 12 months -

آدرس ثبت شرکت در لندن برای ۱۲ ماه


London Service Address, for 12 months -

آدرس سرویس لندن به مدت ۱۲ ماه


London Business Address, for 12 months -

آدرس تجاری لندن به مدت ۱۲ ماه


Introduction to a Chartered Accountant -

معرفی به یک حسابدار خبره


co.uk Domain Name -

نام دامنه co.uk.


GDPR Compliance Package -

بسته تطابق با GDPR


An Appointed Company Secretary -

منشی شرکت


Preparation and Filing of Annual Confirmation Statement -

تهیه و بایگانی کردن تائیدیه های سالیانه شرکت


Three Changes to Your Company per Year -

درج (حداکثر) سه تغییر برای شرکت در سال


Apostilled Documents -

اسناد آپوستیل


Certificate of Good Standing -

گواهی تائیدیه وضعیت ایده آل


Confirmation Statement -

بیانیه تائید


People with Significant Control -

افراد مسئول (مهم) در شرکت


PAYE Register -

فهرست PAYE


Transfer of Shares -

انتقال سهام


Call answering services for 12 months -

خدمات پاسخ گویی به تلفن به مدت یک سال


- UK landline services

شماره تلفن خط ثابت انگلستان


- UK (0845) national number

شماره تلفن ثابت ملی انگلستان (0845)


- 0800 Toll Free number

شماره تلفن 0800 (هزینه تماس را شما پرداخت میکنید نه تماس گیرنده)


- UK Fax number

شماره نمابر انگلستان


خرید

ساکن غیر انگلیس

خرید

Private Limited Company -

ثبت شرکت خصوصی با مسئولیت محدود


Digital Certificate of Incorporation, Share Certificates, Memorandum & Articles -

گواهی دیجیتال ادغام، گواهی های سهام، تفاهم نامه و اساسنامه ها


London Registered Office Address, for 12 months (with scan and email service) -

آدرس ثبت شرکت در لندن برای ۱۲ ماه به همراه سرویس پست در سطح بین الملل


London Service Address, for 12 months (with scan and email service) -

آدرس سرویس لندن به مدت ۱۲ ماه


London Business Address, for 12 months (with International Mail Forwarding) -

آدرس تجاری لندن به مدت ۱۲ ماه


Introduction to a Chartered Accountant -

معرفی به یک حسابدار خبره


co.uk Domain Name -

نام دامنه co.uk.


GDPR Compliance Package -

بسته تطابق با GDPR


Confirmation Statement -

بیانیه تائید


People with Significant Control -

افراد مسئول (مهم) در شرکت


UK landline services -

شماره تلفن خط ثابت انگلستان


UK Fax number -

شماره نمابر انگلستان


خرید
خرید

Private Limited Company -

ثبت شرکت خصوصی با مسئولیت محدود


Digital Certificate of Incorporation, Share Certificates, Memorandum & Articles -

گواهی دیجیتال ادغام، گواهی های سهام، تفاهم نامه و اساسنامه ها


VAT Registration -

ثبت مالیات بر ارزش افزوده


London Registered Office Address, for 12 months (with scan and email service) -

آدرس ثبت شرکت در لندن برای ۱۲ ماه به همراه سرویس پست در سطح بین الملل


London Service Address, for 12 months (with scan and email service) -

آدرس سرویس لندن به مدت ۱۲ ماه


London Business Address, for 12 months (with International Mail Forwarding) -

آدرس تجاری لندن به مدت ۱۲ ماه


Introduction to a Chartered Accountant -

معرفی به یک حسابدار خبره


co.uk Domain Name -

نام دامنه co.uk.


GDPR Compliance Package -

بسته تطابق با GDPR


Preparation and Filing of Annual Confirmation Statement -

تهیه و بایگانی کردن تائیدیه های سالیانه شرکت


Apostilled Documents -

اسناد آپوستیل


Confirmation Statement -

بیانیه تائید


People with Significant Control -

افراد مسئول (مهم) در شرکت


UK landline services -

شماره تلفن خط ثابت انگلستان


UK (0845) national number -

شماره تلفن ثابت ملی انگلستان (0845)


UK Fax number -

شماره نمابر انگلستان


خرید
خرید

Private Limited Company -

ثبت شرکت خصوصی با مسئولیت محدود


Digital Certificate of Incorporation, Share Certificates, Memorandum & Articles -

گواهی دیجیتال ادغام، گواهی های سهام، تفاهم نامه و اساسنامه ها


VAT Registration -

ثبت مالیات بر ارزش افزوده


London Registered Office Address, for 12 months (with scan and email service) -

آدرس ثبت شرکت در لندن برای ۱۲ ماه به همراه سرویس پست در سطح بین الملل


London Service Address, for 12 months (with scan and email service) -

آدرس سرویس لندن به مدت ۱۲ ماه


London Business Address, for 12 months (with International Mail Forwarding) -

آدرس تجاری لندن به مدت ۱۲ ماه


International Business Tracked Delivery -

خدمات پستی بین المللی


Introduction to a Chartered Accountant -

معرفی به یک حسابدار خبره


co.uk Domain Name -

نام دامنه co.uk.


GDPR Compliance Package -

بسته تطابق با GDPR


Preparation and Filing of Annual Confirmation Statement -

تهیه و بایگانی کردن تائیدیه های سالیانه شرکت


Three Changes to Your Company per Year -

درج (حداکثر) سه تغییر برای شرکت در سال


Apostilled Documents -

اسناد آپوستیل


Certificate of Good Standing -

گواهی تائیدیه وضعیت ایده آل


Confirmation Statement -

بیانیه تائید


People with Significant Control -

افراد مسئول (مهم) در شرکت


Transfer of Shares -

انتقال سهام


Call answering services for 12 months -

خدمات پاسخ گویی به تلفن به مدت یک سال


UK landline services -

شماره تلفن خط ثابت انگلستان


UK (0845) national number -

شماره تلفن ثابت ملی انگلستان (0845)


0800 Toll Free number -

شماره تلفن 0800 (هزینه تماس را شما پرداخت میکنید نه تماس گیرنده)


UK Fax number -

شماره نمابر انگلستان


خرید

توضیحات هر پارامتر در بسته های پیشنهادی به شرح زیر است:

Private Limited Company

یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود، واحدی حقوقی مستقل از مالکین آن است، بنابراین دارایی­های فردی شما توسط وضعیت مسئولیت مالی محدود شرکت جدید محافظت خواهند شد.

UK Bank Account

برای افتتاح حساب بانکی در انگلستان احتایج به مدارکی برای اثبات آدرس محل زندگی و مدرک شناسایی خود خواهید داشت.

Digital Certificate of Incorporation, Share Certificates, Memorandum & Articles

شامل:

 • گواهی ادغام
 • تفاهم­نامه و اساسنامه­ها
 • گواهی سهام
 • ثبت دیجیتال شرکت با ورودی­های اول
 • ریز گزارشات دیجیتال اولین نشست هیئت مدیره
 • کد اعتبارسنجی وب (موردنیاز برای استفاده از سیستم بایگانی اینترنتی Companies House)

VAT Registration

شرکت­ها بنابه دلایل زیر در مالیات بر ارزش افزوده ثبت­ نام می­کنند:

 • احتمال افزایش گردش مالی به بیش از ۸۵۰۰۰ پوند در ۱۲ ماه آینده. بنابراین، ثبت­ نام برای مالیات بر ارزش افزوده ضروری می­ باشد و این امر صرفا در صورتی انجام نمی­شود که تدارکات معاف از مالیات باشند.
 • اگر احتمال این وجود داشته باشد که گردش مالی کمتر از ۸۵۰۰۰ پوند است، اما شرکت قصد داشته باشد که به صورت داوطلبانه در مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کند.

به محض ادغام شرکت، ما پرسشنامه­ ای را با ایمیل به شما ارسال کرده و اطلاعات لازم برای تکمیل درخواست ثبت نام برای مالیات بر ارزش افزوده را درخواست خواهیم کرد.

سپس ما نسبت به ثبت نام آنلاین مالیات بر ارزش افزوده اقدام خواهیم کرد. این فرایند در حدود ۸ الی ۲۱ روز طول می­کشد.

زمانی که ثبت­ نام مالیات بر ارزش افزوده شما تائید شد، ما شماره ثبت نام را از طریق ایمیل به شما ارسال خواهیم کرد. گواهی ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده توسط پست به شما ارسال خواهد شد.

London Registered Office Address, for 12 months

این سرویس شما را قادر می­سازد تا حریم شخصی آدرس منزل خود را با ارائه آدرس دفتر مرکزی ما در لندن به عنوان آدرس دفتر خود حفظ کنید. ما تمام مرسوله­ های قانونی ارائه شده توسط سازمان­های دولتی را برای شما اسکن کرده و ایمیل خواهیم نمود. مرسوله­ های دریافتی از نهادهای دولتی زیر توسط این سرویس پوشش داده می­ شوند:

 • سازمان شرکت­ها
 • HMRC
 • Government Gateway
 • وزرات کار و بازنشستگی (DWP)
 • اداره آمار ملی
 • دفتر کمیساریای اطلاعات (ICO) و اسناد دادگاه

London Service Address, for 12 months

ما تمام مرسوله­ های قانونی ارائه شده توسط سازمان­های دولتی را برای شما اسکن کرده و ایمیل خواهیم نمود.

مرسوله­ های دریافتی از نهادهای دولتی زیر توسط این سرویس پوشش داده می­شوند:

 • سازمان شرکت­ها
 • HMRC
 • Government Gateway
 • وزرات کار و بازنشستگی (DWP)
 • اداره آمار ملی
 • دفتر کمیساریای اطلاعات (ICO) و اسناد دادگاه

London Business Address, for 12 months

یک آدرس تجاری در قلب وست اند لندن روشی عالی برای بهبود تصویر شرکت خود و تاثیرگذاری بر مشتریان بالقوه است. تمام نامه­ ها به آدرس موردنظر شما با پست درجه اول ارسال خواهند شد.

International Business Tracked Delivery

تحویل مدارک چاپ شده مربوط به شرکت شما در سراسر دنیا توسط International Business Tracked Delivery انجام می شود. (در صورت عدم وجود این سرویس در کشور شما، این اقدام از طریق International Business Signed Delivery انجام می­شود)

Introduction to a Chartered Accountant

شما به Haines Watts معرفی خواهید شد که یکی از ۲۰ شرکت حسابداری برتر انگلستان بوده و در ارائه خدمات حسابداری سالیانه و خدمات مالی به کسب­ و کارهای جدید تخصص دارد.

در مدت ۴۸ ساعت بعد از ادغام شرکت شما، Haines Watts با شما تماس گرفته و زمانی را برای مشاوره تعیین خواهد کرد و مشاوره ممکن است به صورت حضوری، تلفنی یا از طریق Skype باشد. هدف مشاوره، معرفی خدمات به شما و همچنین ارائه فرصتی برای دریافت مشاوره در مورد مالیات و حسابداری است.

تامین اعتبار برای کسب ­و کار ممکن است برخی اوقات بسیار پیچیده باشد، بنابراین دسترسی به حسابداری باتجربه برای نظارت بر حساب­ها و امور مالیاتی شما برای کسب ­و کارتان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

شما باید هزینه­ های خود را به طور مستقیم با Haines Watts در میان بگذارید.

co.uk Domain Name.

به محض ثبت شرکت شما در Companies House، ما دامنه co.uk. را در اختیار شما قرار خواهیم داد و آن را به مدت یک سال برای نام شرکت شما ثبت خواهیم کرد. این سرویس بعد از یک سال قابل تمدید خواهد بود.

GDPR Compliance Package

این بسته ارزشمند تمام اصول و قالب­های مورد نیاز شرکت شما را در اختیارتان قرار می­دهد تا به سرعت و با کمترین هزینه با GDPR سازگار باشید.

در ماه می سال ۲۰۱۸، انگلستان قانون جدیدی را بر اساس GDPR تصویب کرد که به نحوه جمع ­آوری، پردازش و ذخیره داده ­ها مربوط می­شد. GDPR مسئولیت­ تمام شرکت­ها در زمینه مدیریت داده­ های مشتریان و کارمندان را افزایش می­ دهد.

تخطی از اصول GDPR می­تواند منجر به جریمه­ های بسیار سنگین شود. شما می­توانید با دریافت بسته جامع ما از تمام اصول GDPR مطلع شده و زمان خود را برای تحقیق در مورد جریمه صرف نکنید.

An Appointed Company Secretary

سرویس منشی نیز یکی از برترین خدمات ما محسوب می­شود و ما فردی را به شما معرفی می­کنیم تا به عنوان منشی تمام امور مربوط به شرکت را برای شما انجام دهد.

A Dedicated CoSec Account Manager

یک مدیرحساب متعهد که یک مجری حقوقی است نیز در اختیار شما قرار دارد تا به سوالات شما پاسخ داده و دستورالعمل­ها را پردازش کند.

مدیرحساب همواره در دسترس است تا به سوالات شما پاسخ داده، تغییرات را اعمال نموده، گزارشات را ثبت نموده و تائیدیه ­های سالیانه را بایگانی کند.

Preparation and Filing of Annual Confirmation Statement

آماده­ سازی و بایگانی کردن تائیدیه ­های سالیانه. همچنین آماده­ سازی و تحویل هر پنج فهرست قانونی مصوب قانون شرکت­های سال ۲۰۰۶ (از جمله فهرست اعضا و فهرست مدیران).

Three Changes to Your Company per Year

پشتیبانی از سه تغییر در سال از جمله انتساب مدیر، انتقال سهم و اختصاص سهم.

Apostilled Documents

تحت کنوانسیون هاگ (۱۹۶۱)، اسنادی که توسط یک وکیل تائید شده و سپس تائیدیه آپوستیل دریافت کرده ­اند، در تمام کشورهایی که کنوانسیون هاگ را امضا کرده ­اند، قانونی تلقی شده و امکان استفاده بین­ المللی از آنها وجود دارد.

ما به شما کمک خواهیم کرد تا مدارک خود را توسط دفتر مشترک المنافع خارجی (FCO) تائید کنید.

Certificate of Good Standing

یک واحد تجاری که توسط یک سازمان دولتی نظیر Companies House ثبت شده یا تائید شده است، در صورتی که تمام اقدامات خود را به درستی انجام داده و هزینه ­های پروانه یا تمدید آن را به موقع پرداخت کرده باشد، شرکتی با وضعیت خوب قلمداد می­شود. زمانی که شرکتی نزد Companies House وضعیت خوبی داشته باشد، می­تواند گواهی تائیدیه وضعیت ایده آل دریافت کند.

اگر قصد افتتاح حساب بانکی برای شرکت خود داشته باشید، بانک ممکن است از شما درخواست ارائه گواهی وضعیت خوب از سوی Companies House را داشته باشد. همچنین، شرکت­ها یا سایر واحدهای مسئولیت محدودی که قصد دارند در کشوری دیگر به عنوان یک شرکت خارجی ثبت شوند، باید در طی ثبت ­نام رونوشتی از گواهی وضعیت خوب را که از کشور مبداء دریافت کرده ­اند را ارائه دهند.

Confirmation Statement

بیانیه تائید به معنای اطلاعاتی کلی در مورد مدیران شرکت، منشیان، آدرس دفتر ثبت ­شده، سهامداران، سرمایه و افراد مهم شرکت است. تمام شرکت­ها باید حداقل هر دوازده ماه یکبار، بیانیه تائیدی را به Companies House ارسال کنند.

People with Significant Control

تمام شرکت­هایی که در انگلستان فعالیت می­کنند باید فهرستی از افراد مسئول (مهم) در شرکت که در شرکت نقش دارند در اختیار داشته باشند. این اطلاعات باید در بیانیه تائید شرکت نیز درج شوند.

PAYE Register

اگر قصد دارید کارمندانی را استخدام کنید، شما باید در HMRC به عنوان کارفرما ثبت­ نام کنید. سیستم به کار برده شده توسط HMRC تحت عنوان PAYE نامگذاری شده است که به معنای «پرداخت همزمان با کسب درآمد» است و مالیات بر درآمد و کمک به بیمه ملی (NIC) را از کارمندان واجد شرایط دریافت می­کند.

Transfer of Shares

این سرویس برای مشتریانی است که قصد دارند سهم یا سهامی را از یک سهامدار به سهامداری دیگر منتقل کنند و نیاز دارند که این نقل و انتقال کتباً ثبت شود. اسناد تکمیل ­شده شامل فرم انتقال سهام J30، ریز گزارش جلسات و گواهی سهام خالی می­باشد. این اسناد برای سهامدار جدید به منزله رسید هستند.

UK landline services

تلفن های شرکت شما توسط منشی های شما پاسخ داده شده و نتیجه مکالمه به صورت صوتی و نوشتاری به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

UK (0845) national number

شماره هایی که به کد 0845 شروع می شوند محدود به منطقه جغرافیایی خاصی در بریتانیا نیستند. این نوع شماره تلفن برای بیزینس هایی که نمی خواهند موقعیت محلی خود را مشخص کنند گزینه مناسبی خواهد بود.

0800 Toll Free number

شماره تلفن هایی که با 0800 شروع می شوند به شماره تلفن رایگان نیز معروف هستند. این بدان معنا است که هزینه مکالمه توسط صاحب تلفن (بیزینس) پرداخت می شود و نه کسی که تماس گرفته است.

UK Fax number

شماره نمابر با کد بریتانیا برای بیزینس شما

0
بستن

سبد خرید شما